Procesy NVC Dance Floors

Zobacz, co jest w Twoim koszyku

    


Wprowadzenie do Procesów NVC Dance Floors (przeczytaj lub pobierz)

Licencja użytkownika z plikami PDF do druku

Nasz system Licencji użytkownika działa na zasadzie zaufania. Jego celem jest umożliwienie szerokiego udostępniania NVC Dance Floors i zapewnienie nam zasobów potrzebnych do utrzymania tej usługi. Wesprzyj nas, kupując odpowiednią licencję.

Co kupujesz    
Kupujesz „Licencję użytkownika”, która określa maksymalną liczbę kopii każdego procesu, które możesz wydrukować, oraz cel ich wykorzystania.    

Licencja użytkownika

Liczba kopii, które możesz wydrukować i gdzie będziesz ich używać

Cena

Licencja 1: Cele osobiste

Wydrukuj 1 kopię każdego procesu – do użytku własnego w domu

18 €

Licencja 2: Grupa praktykująca

Wydrukuj 3 kopie każdego procesu – do używania w grupie praktykującej

36 €

Licencja 3: Użytkownik profesjonalny

Wydrukuj 7 kopii każdego procesu – do używania z klientami lub podczas prowadzenia warsztatów

54 €

Kod rabatowy : PL50

Użyj tego kodu rabatowego, jeśli standardowa cena jest dla Ciebie za wysoka.

Zniżka 50%

Kod: PL50

Co otrzymujesz    
Pobierasz pliki PDF z wszystkimi procesami i materiałami pomocniczymi w wybranym przez siebie języku.
Uwaga: Podręcznik Facylitatora/Facylitatorki (dostępny w kilku językach, m.in. w angielskim, francuskim, niemieckim i mandaryńskim) jest oddzielną pozycją i nie jest objęty Licencją użytkownika.

Karty oznaczone kolorami
Karty procesów są oznaczone kolorami i prosimy o trzymanie się tego kodu kolorystycznego, aby zachować spójność i przejrzystość. Pliki są przygotowane do drukowania tekstu czarnym tuszem na kolorowej kartce. Możesz kupić kolorowe kartki w lokalnym sklepie lub wydrukować kolor na białej kartce (używając pliku dołączonego do pobrania), aby stworzyć własną kolorową kartę.

Oto link do „kalkulatora kart”, który umożliwia sprawdzenie liczby arkuszy każdego koloru potrzebnych do wydrukowania dowolnej kombinacji procesów:
www.life-resources-shop.com/card-calculator.html 

Zniżka    
Jeśli Ty lub osoby, które znasz, nie macie środków finansowych na zakup NVC Dance Floors po naszych cenach, skontaktuj się z nami, aby zapytać o zniżki.

Drukowanie więcej niż wynosi maksymalny limit Twojej licencji
Jeśli wykorzystasz swój limit i chcesz wydrukować więcej kopii, kup nową licencję.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

O tym tłumaczeniu

Tłumaczenie, które znajduje się na tej stronie zostało wykonane w ramach naszej umowy dotyczącej „Samodzielnego tłumaczenia”. Niniejsza umowa umożliwia osobie, lub grupie, przetłumaczenie naszych materiałów i udostępnienie ich za pośrednictwem tej strony internetowej. W ten sposób osoby, które dokonały tłumaczenia mogą używać Dance Floors w swoim języku, a także umożliwić korzystanie z nich innym. Bardzo doceniamy ich wysiłek i wkład.

 Zdajemy sobie sprawę, że różne osoby i małe zespoły mogą różnie tłumaczyć nasze Procesy NVC Dance Floors z wielu powodów. Na przykład, gdy język jest używany w więcej niż jednym kraju, znaczenie słów może być inne. Dlatego jesteśmy otwarci na istnienie więcej niż jednego „Samodzielnego tłumaczenia” w danym języku.

 Uwaga: nie sprawdzamy jakości „Samodzielnych tłumaczeń”, ani w obszarze tekstów, ani wyglądu. Jest to oferta zespołu, który dokonał tłumaczenia. Naszą rolą jest oferowanie go wszystkim zainteresowanym osobom za pośrednictwem tego globalnego centrum Dance Floors. Jeśli go kupisz i nie będziesz zadowolony/zadowolona z produktu, poinformuj nas o tym, a zwrócimy Ci pełną kwotę.

Przetłumaczone przez Magdalenę Malinowską, Brygidę Dynisiuk i Beatę Kosiacką
Ta wersja naszych Procesów NVC Dance Floors została przetłumaczona przez Magdalenę Malinowską, Brygidę Dynisiuk i Beatę Kosiacką. Jesteśmy bardzo wdzięczni za ich wkład w udostępnienie ich osobom, które posługują się językiem polskim.

*      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *

About this translation

The translation offered on this page has been made according to our ‘Self-Led Translation Agreement’. This agreement makes it possible for an individual or team to make a translation of our materials and share it with the public through this website. In this way they can use the Dance Floors in their language, and make it possible for others also to use them. We greatly appreciate their effort and contribution.  

We recognise that different individuals and small teams might translate our Dance Floors differently - for a variety of reasons. For example, when a language is spoken in more than one country, the meaning of words can be different. Therefore we are open to there being more than one ‘Self-Led Translation’ in a language.

Please note: We do not quality check ‘Self-Led Translations', either in the text or the layout. It is an offering of the team who translated it. Our role is to offer it to the public, via this global hub for Dance Floors. If you purchase it and are not satisfied with the product, please tell us and we will refund you in full. 

Translation by Magdalena Malinowska, Brygida Dynisiuk and Beata Kosiacka
This version of our Dance Floors was translated by Magdalena Malinowska, Brygida Dynisiuk and Beata Kosiacka.
We are very grateful for their contribution in making the Dance Floors available to people whose language is Polish. 

 *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *

Słowo od Magdaleny Malinowskiej, Brygidy Dynisiuk i Beaty Kosiackiej: Drodzy użytkownicy, to tłumaczenie jest naszym osobistym wkładem i chciałybyśmy usłyszeć od Was, jeśli zobaczycie coś, co chcielibyście zmienić. Prosimy o kontakt mailowy. Będziemy wdzięczne za Twoją informację zwrotną, gdyż dzięki niej będziemy mogły zaktualizować nasze tłumaczenie, jeśli zgodzimy się z Twoją sugestią.

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jeśli kupisz ten produkt i nie będziesz z niego zadowolony/zadowolona, poinformuj nas o tym, a zwrócimy Ci pełną kwotę.


Procesy NVC Dance Floors : Lisenssi 1                                          18 €

Polish Dance Floors with User Licence 1: Delivered by download

Przetłumaczone przez Magdalenę Malinowską, Brygidę Dynisiuk i Beatę Kosiacką


application-19 med
Procesy NVC Dance Floors : Lisenssi 2                                            36 €

Polish Dance Floors with User Licence 2: Delivered by download

Przetłumaczone przez Magdalenę Malinowską, Brygidę Dynisiuk i Beatę Kosiacką


application-20 medProcesy NVC Dance Floors : Lisenssi 3                                              54 €

Polish Dance Floors with User Licence 3: Delivered by download

Przetłumaczone przez Magdalenę Malinowską, Brygidę Dynisiuk i Beatę Kosiackąapplication-22 med
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Karty „Język Szakala”       0 €

This product is free

Delivered by download

Karty „Język Szakala” – do bezpłatnego pobrania
Ten produkt jest bezpłatny
Dostarczenie poprzez pobranie

W zestawie znajdują się następujące pliki do wydrukowania w języku polskim:
•  Karty „Język Szakala” (14 dużych kart)
•  Instrukcja korzystania z kart „Język Szakala” (3 strony)
•  Karty z Podpowiedziami dla Szakala (3 na stronę, do pocięcia na mniejsze karty)

Karty „Język Szakala” można wykorzystać na wiele 
•  aby wesprzeć swoją praktykę przy użyciu procesów NVC „Dance Floors”;
•  podczas ćwiczenia znanego jako „Kawiarnia Szakala”;
•  podczas innych ćwiczeń, które możesz stworzyć.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

We also sell some Dance Floor products that are not in Polish:
• Facilitator's Handbook - available in English, French and German
• Three 2-hour DVDs, each explains and demonstrates one of the Dance Floors (subtitles in 6 languages)
• Ribbon to use for the intention frame, and scarf to use for the inner-outer divider
Please go to the relevant language page to find these products. 

Free video: 12-minute introduction to the Dance Floors on YouTube here.

<<< Return to Home

 © 2024 Life Resources